Events around Gylleboverket

Grillkvällar på Svabesholm

Grillkvällar på Svabesholm

Monday 17:00 (02 July)
Svabesholms Kungsgård, Kivik

Väsen!

Väsen!

Sunday 15:00 (24 June)
Glimmingehus, Hammenhög

Sundström, Fjodor och Träden / Garaget Hammenhög

Sundström, Fjodor och Träden / Garaget Hammenhög

Saturday 20:00 (25 August)
Garageprojektet Hammenhög, Hammenhög

Yogareise nach Schweden mit Emma

Yogareise nach Schweden mit Emma

Sunday 16:00 (09 September)
STF Brantevik Råkulle Vandrarhem, Brantevik

Doug Seegers support: Cicci Landén

Doug Seegers support: Cicci Landén

Friday 19:00 (17 August)
Solhällan i Löderup, Löderup

Torsson

Torsson

Saturday 19:00 (11 August)
Solhällan i Löderup, Löderup

Tävling Beat ProShop

Tävling Beat ProShop

Sunday 08:00 (08 July)
Tomelilla Golfshop, Tomelilla


Workshop Bygg en Raketmassugn Build a rocket stove mass heater.

Workshop Bygg en Raketmassugn Build a rocket stove mass heater.


When?

Start time: Friday 18:00 (18 May)
End time: Sunday 18:00 (20 May)

Where?

Gylleboverket
östra vemmerlöv 19, Östra Vemmerlöv
Workshop

About

workshop 18- 20 Maj

Lär dig mura din egen raket-massugn.
Workshop under en hel helg mitt på vackra Österlen då äppelträden står i blom.

Lärare är Morten Meiling, ugnsbyggare och Petter Warfinge, lerhusbyggare, båda med lång erfarenhet av att bygga dessa högeffektiva ugnar.

Varmt välkomna!

Information:
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska delar så att vi kommer få inblick i hur både mindre och större raketugnar byggs.

Under den praktiska delen av kursen kommer vi att bygga en raketugn som muras upp i tegel och lerputs.
Ofta byggs raketugnar med exempelvis oljefat, då det ger snabb värme. Vi har valt att mura upp hela ugnen, då den metoden lagrar och ger ifrån sig värme under en lång tid. Den ger också en permanent eldstad som kan hålla i flera hundra år.
Under kursen kommer vi även att bygga två olika värmebänkar kopplade till ugnen, en som leder in värme i en bostadsvagn och en som fungerar som sittgrupp utanför. Genom en enkel lucka går det sedan att växla mellan vilken bänk som ska bli uppvärmd.
En raketugn är, oavsett olika utföranden, en mycket effektiv eldstad som kan byggas i olika storlekar. Den kommer upp i höga temperaturer och det går åt minimalt med ved att elda den.
Vi kommer under kursen att gå igenom de olika kritiska momenten vid ett raketugnsbygge. Proportioner och dimensioner för att det hela ska bli optimalt och fördelar och nackdelar med olika sätt att bygga. Vi kommer då också lära oss att blanda vår egen lerputs från lera och sand.
Ingen förkunskap krävs.
Efter kursen är det meningen att du kommer ha baskunskapen för att själv kunna bygga en raketugn.

Platsen för kursen:

Gylleboverket är en konstnärsdriven plattform för samtida konst och film belägen på ett f.d sågverk och byggåtervinning. Platsen är både en arbetsplats med ateljéer och projektrum och en plats för utåtriktad verksamhet med workshops, festivaler, utställningar och biograf. Här har vi bland annat haft hållbarhetsfestivalen – Det löser sig, flera intergrationsfestivaler och performancefestivaler.
Lilla Skräddarröd är ett permakulturgård som drivs i nära anslutning till Gylleboverket och dess verksamhet. På gården finns skogsträdgårdsodlingar och just nu planteras en nötskog med mandel, valnöt, hassel och ädelkastanj. Ungen för kursen byggs i en vagn där de volontärer och konstnärer som gästar gården och Gylleboverket i olika projekt bor. Den kommer i framtiden även att fungera som en plats för möten och ett visnings exempel på en flerfunktionell raketugn med värmebänkar.

Lärare: Morten Meiling & Petter Warfvinge
Språk: Svenska, danska (och Engelska om det finns behov för det)

Kostnad: 2500 kr, lunch, fika och middag ingår.
Plats: Lilla Skräddarröd (Österlen)
Tid: Fredag 18 Maj kl. 18.00 – Söndag 20 Maj kl. 18.00
Fredag Teoretisk grund
Lördag & Söndag Praktiskt arbete.
Antal deltagare: Minimum 8 personer. Maximum 15 personer.
Anmälan och information:
Begränsat antal platser, så anmäl er i tid.
Anmälningsavgift på 500 kr återbetalas ej vid senare avbokning mindre än 2 veckor innan kursstart.
Kursavgiften på totalt 2500 kr (inkl. anmälningsavgift) Betalas till PG 565717-6.
Märk betalningen - Raketugn. Ditt namn
info@gylleboverket.se

Tänk på att ta med oömma kläder.

Boende : Möjlighet till att tälta på platsen under kursen finns om någon så önskar.
Annars rekommenderas t.ex. vandrarhemmet ”Bo på Baske” som ligger nere vid havet i Baskemölla. Boka i tid.
Gylleboverket arrangerar kursen i samarbete med Permakultur i Skåne och Holma Folkhögskola.
www.gylleboverket.se

English:

Workshop
Learn how to buid your own rocket mass heater.
Weekend workshop in the middle of beautiful Österlen at the time when the apple trees are in bloom.

Teachers are Morten Meiling, oven builder and Petter Warfinge, clayhouse builder, both with long experience in building these highly efficient ovens.
Warm welcome!
Information:
The course contains both theoretical and practical parts and we will gain an insight into how both smaller and larger rocket stoves are built.
During the practical part of the course we will build a rocket stove that is bricked up in bricks and clay.
Often, rocket kilns are built with, for example, oil barrels, as it provides fast heat. We have chosen to build the whole stove with bricks as it stores heat for a long time. It also provides a permanent fireplace that can last for hundreds of years.
During the course we will also build two different heat beances connected to the oven, one that leads the heat in to a small housing wagon and one that serves as a seating group outside.

A rocket oven, irrespective of its designs, is a very efficient fireplace that can be built in different sizes. It comes up in high temperatures, and needs very small amounts of firewood.
During the course we will look at the various critical moments of a rocket stove building. Proportions and dimensions and the pros and cons of different ways of building. We will also learn how to mix our own clay puddles from clay and sand.
No prior knowledge is required and after the course.
After the course you are supposed to have the basic knowledge needed to build a rocket stove yourself.

Teacher: Morten Meiling & Petter Warfvinge
Language: Swedish, Danish (and English if needed)

Cost:
2500 kr, lunch, coffee and dinner included.
Paid to PG 565717-6.
Mark the payment Rocketstove and your name.

Location:
Lilla Skräddaröd (Österlen)

Time:
Friday 18 May at. 18:00 - Sunday 20 May at. 18:00
Friday Theoretical
Saturday & Sunday Practical work.

Registration and info:
Registration fee 500 kr (not refundable by cancellations less then 2 weeks prior to the start of the workshop
Workshopfee 2500 (including registration fee) Paid to PG 565717-6.
Mark the payment Rocketstove and your name.

info@gylleboverket.se

It is possible to put up a tent and camp at the site of the course, if someone would like to do that. For other accomendation, there are some different hostels and b&b places nearby .

Gylleboverket arranges the course in collaboration with Permakultur in Skåne and Holma Folkhögskola.