Samarbeta - att lära och lyckas tillsammans!

Samarbeta - att lära och lyckas tillsammans!


When?

Start time: Tuesday 12:30 (10 April)
End time: Tuesday 15:30 (10 April)

Where?

Luleå
, Luleå

About

När du är rätt person på rätt plats och känner att du bidrar till helheten – då blir det roligt att jobba. Arbetsglädje kommer av arbetsskicklighet – en förmåga att fungera och bidra i grupp.

Föreläsningens mål är att få dig och din arbetsgrupp att förstå hur ni effektivt kan börja agera genom att bättre förstå er själva och er omgivning, och därigenom skapa en prövande, lärande och levande arbetsplats – eller som Christer själv uttrycker det: “Hur man går från att veta till att göra tillsammans.”

Ur innehållet:
- 5 verktyg för att må och prestera bra i grupp
- Gruppen lever så länge som den lär – hur vi kan identifiera och utveckla vårt naturliga vardagsinlärande
- GEQ – Gruppens emotionella intelligens
- Värdebaserat ledarskap och medarbetarskap
- Kunskapstrappan
- Den prövande, lärande och levande arbetsplatsen
- Tillsammansprojektet