RFSL@cafenara : tematiska lördagar med RFSL på NäRA

RFSL@cafenara : tematiska lördagar med RFSL på NäRA


When?

Start time: Saturday 14:00 (28 October)
End time: Saturday 21:00 (16 December)

Where?

NäRA
Österlånggatan 12, Borås

About

(English below)

Under hösten 2017 arrangerar RFSL Borås Sjuhärad tre lördagar tillsammans med NäRA, på plats på café NäRA, Österlånggatan 12 i Borås.

Välkomna till samtal, konst, hantverk, föreläsningar, musik, en mötesplats, god mat och fika. Alla är välkomna! Tiderna är 14-21 och efter det går de som vill gemensamt till Club Glamour på Magasinsgatan 1, där medlemsskap i RFSL behövs.

I korta drag:
14-16 öppet kafé med RFSL Newcomers, alla är välkomna
15.30 konstpresentation + kort föreläsning eller presentation utifrån temat + hantverksfika
16.30-18 fördjupad föreläsning eller samtal med inbjuden gäst. Fortsatt möjlighet till samtal över hantverk.
18-21 NäRA Glamour. Förfest med quiz, mat, musik.

Mer detaljer kring dagarna kommer men boka redan nu in datumen, ni kommer att vilja vara där. Varje träff inleds med öppen mötesplats med RFSL Newcomers – kom och ta del av berättelser om hur det är att vara nyanländ HBTQIA-person och hur RFSL arbetar med internationell solidaritet ihop med organisationer runt om i världen. Efter det följer tematiska samtal, föreläsningar och hantverksträff, där det går att komma precis som du är och delta på det sätt du vill.

28 oktober – tema: HIV och hälsa – Checkpoint Borås Sjuhärad

25 november – tema: queer konst och hållbar kultur

16 december – tema: geografi - queerorientering

Där NäRA arbetar med social och ekologisk hållbarhet möter RFSL upp med arbetet kring HBTQIA och skapar en helhet där kampen förs tillsammans, för det hänger ju ihop. Vi delar rum och vi delar den här jorden, vi delar sammanhang och vi behöver mötas för att stärka varandras kamper – som på många sätt är en och samma kamp.

ENGLISH:

During the autumn 2017, RFSL Borås Sjuhärad will arrange three Saturdays together with Café NäRA on Österlånggatan 12 in Borås.

Welcome to a meeting place with conversations, arts, crafts, lectures, music, good food and coffee. Everyone is welcome. The times are 14-21, and after that, we will go together to Club Glamor at Magasinsgatan 1 - here you need to be a member in RFSL. More details about the days will come, but save the dates! Each event starts with an open meeting place with RFSL Newcomers – come and share stories about what it’s like to be a Newcomer and LGBTQ person and how RFSL works with international solidarity with organizations around the world. After that we will have thematic conversations, lectures and craftshops where you can come as you are and attend the way you want.

October 28 – Theme: HIV and Health – Checkpoint Borås Sjuhärad

November 25 – Theme: Queer Art and Sustainable Culture

December 16 – Theme: Geography - queer orientation

Where NäRA works with social and ecological sustainability, RFSL meets with the work on HBTQIA and creates a whole where the fight is being held together, because it is connected. We share rooms and we share this earth, we share contexts and we need to meet to strengthen each other’s fights – which in many ways is one and the same battle.Events around NäRA

STARK-dagen, Högskolan i Borås
200 m »

STARK-dagen, Högskolan i Borås

Thursday 10:00 (25 January)
Högskolan i Borås, Borås

STARK 2018
200 m »

STARK 2018

Wednesday 10:00 (24 January)
Högskolan i Borås, Borås

Julmarknad i Borås City
300 m »

Julmarknad i Borås City

Saturday 10:00 (16 December)
Borås City, Borås

UF-julmarknad på Hötorget och träffa Tomten
300 m »

UF-julmarknad på Hötorget och träffa Tomten

Sunday 12:00 (17 December)
Borås City, Borås

Milonga Carmencita, Borås
150 m »

Milonga Carmencita, Borås

Sunday 18:00 (07 January)
Restaurang Renässans, Borås

Customer Experience Management - Öppen föreläsning!
250 m »

Customer Experience Management - Öppen föreläsning!

Wednesday 09:00 (07 February)
Textile Fashion Center, Borås

Julfika med MUF Södra Älvsborg
300 m »

Julfika med MUF Södra Älvsborg

Tuesday 17:00 (19 December)
MUF Södra Älvsborg, Borås

2 dagars workshop Semenawa & intention
Workshop
200 m »

2 dagars workshop Semenawa & intention

Friday 18:00 (06 April)
Borås Stad, Borås