Lämplighetstest Stockholm Besökshundsutbildning

Lämplighetstest Stockholm Besökshundsutbildning


When?

Start time: Monday 09:00 (14 May)
End time: Monday 17:00 (14 May)

About

Läs mer om lämplighetstestet här: https://goo.gl/forms/7NLdH9EYQuMRNDNg2

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Förkunskaper
Genomfört godkänt lämplighetstest

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som Besökshundsteam. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja Vård- och Terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.

Kursens uppläggning
Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren.

Besökshundsutbildning innehåll
1 st lämplighetstest – görs på förhand

7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som Besökshundsteam med tredje person
– Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Pris:
Lämplighetstest – 1500kr
Kursavgift – 12 200kr inklusive diplomering
Extern kostnad tillkommer för kurslitteratur
Avbetalning – Denna kostnad kan delas upp på avbetalning via Human Finans.
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)Upcoming events at Stockholm, Sweden

Kulturnatt Stockholm 21/4 2018

Kulturnatt Stockholm 21/4 2018

Saturday 18:00 (21 April)
Stockholm, Sweden, Stockholm

Let's shoot in Stockholm ! DR-Photographies

Let's shoot in Stockholm ! DR-Photographies

Thursday 08:00 (26 April)
Stockholm, Sweden, Stockholm

Nidingen spelar på Södermalm

Nidingen spelar på Södermalm

Saturday 20:00 (28 April)
Stockholm, Sweden, Stockholm

Vi skapar medvind

Vi skapar medvind

Sunday 15:00 (29 April)
Stockholm, Sweden, Stockholm

Trends: Culture, Identity & Fashion - Shaykh Saad Tasleem

Trends: Culture, Identity & Fashion - Shaykh Saad Tasleem

Friday 18:00 (04 May)
Stockholm, Sweden, Stockholm

Nora och Klara söker boende i Stockholm!

Nora och Klara söker boende i Stockholm!

Thursday 12:00 (17 May)
Stockholm, Sweden, Stockholm

JCI Toompea + JCI Toomemäe visiting Stockholm

JCI Toompea + JCI Toomemäe visiting Stockholm

Friday 10:00 (25 May)
Stockholm, Sweden, Stockholm