Events around Svenska Terapihundskolan

Tisdags dans till Dreams

Tisdags dans till Dreams

Tuesday 19:00 (04 September)
Skultuna Lagårn/ Rockabillyladan, Skultuna

Avsluta sommaren med Jannez

Avsluta sommaren med Jannez

Tuesday 19:00 (18 September)
Skultuna Lagårn/ Rockabillyladan, Skultuna

Tisdags dans till Casanovas

Tisdags dans till Casanovas

Tuesday 19:00 (26 June)
Skultuna Lagårn/ Rockabillyladan, Skultuna

Ricky Warwick & Damon Johnson [The Almighty, Thin Lizzy, Alice Cooper]
Party

Ricky Warwick & Damon Johnson [The Almighty, Thin Lizzy, Alice Cooper]

Sunday 18:00 (09 September)
Saga Salongen Torshälla, Torshälla

Theoz 5 augusti - Parken Zoo

Theoz 5 augusti - Parken Zoo

Sunday 14:00 (05 August)
Parken Zoo, Eskilstuna

Joakim Lundell 15 juli - Parken Zoo

Joakim Lundell 15 juli - Parken Zoo

Sunday 14:00 (15 July)
Parken Zoo, Eskilstuna

Allsång för barn

Allsång för barn

Saturday 14:00 (28 July)
Nordic Camping Västerås, Västerås

Lisa Nilsson - Himlen runt hörnet 25 år

Lisa Nilsson - Himlen runt hörnet 25 år

Tuesday 19:30 (28 August)
Lokomotivet Eskilstuna, Eskilstuna


Lämplighetstest Munktorp Besökshundsutbildning

Lämplighetstest Munktorp Besökshundsutbildning


When?

Start time: Wednesday 09:00 (20 June)
End time: Wednesday 17:00 (20 June)

Where?

Svenska Terapihundskolan
Strömsholmsvägen 5, Köping

About

Läs mer om lämplighetstestet här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXkicJxc5_Eyj-pyKV5oiyfyhsOwTN_lXADcWkETqESeyYsQ/viewform

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Förkunskaper
Genomfört godkänt lämplighetstest (steg 1)

Utbildningens syfte
Utbildningen syftar till att utbilda ett ekipage som kan verka som Besökshundsteam. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök samt att föraren kunna agera som stöd till sin hund samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Besökshundsutbildning med godkänd examen ger behörighet till att påbörja Vård- och Terapihundsutbildning.

Utbildningen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.

Kursens uppläggning
Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sju seminariedagar. Förutom seminarierna utgör STHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren.

Besökshundsutbildning innehåll
1 st lämplighetstest – görs på förhand (steg 1)

7st seminariedagar
1 st diplomeringsdag
30 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans

Grundläggande hundkunskap om
– Djuromsorg och hälsa, del 1
– Hundens etologi, del 1
– Hundens träning, del 1

Kunskap om och förståelse för arbete som Besökshundsteam med tredje person
– Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
– Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
– Besökshundens insatser anpassade till individ, del 1

Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna del av utbildningen får ej påbörjas förrän studenten deltagit i de examinerande seminarierna och blivit godkänd på de praktiska momenten och fått samtycke från utbildningens ansvariga lärare.

Pris:
Lämplighetstest – 1250kr + moms
Kursavgift – 9760kr + moms inklusive diplomering
Extern kostnad tillkommer för kurslitteratur
Diplomering ingår för hundteam som påbörjat utbildning efter 2014 – för hundteam som gått utbildning före 2014 kostar diplomering 1250kr + moms

Avbetalning – Denna kostnad kan delas upp på avbetalning via Human Finans.
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)