Events around Solna Sjöscouter

Barockkonsert
Music

Barockkonsert

Sunday 18:00 (08 April)
Bergshamra kyrka, Solna

Danderyds Slöjdgilles vårförsäljning

Danderyds Slöjdgilles vårförsäljning

Friday 10:00 (23 March)
Mörby centrum, Mörby

Valborgsmässokonsert

Valborgsmässokonsert

Monday 19:30 (30 April)
Confidencen Ulriksdals slottsteater, Solna

Bli vän med din mage

Bli vän med din mage

Wednesday 17:00 (18 April)
Stiftelsen Spinalis, Stockholm

SSRK Clubshow 2018

SSRK Clubshow 2018

Saturday 09:00 (19 May)
Ulriksdals Slott, Solna

Utrustningsspecial + träningspass inför Glädjeruset

Utrustningsspecial + träningspass inför Glädjeruset

Tuesday 18:00 (22 May)
God Assistans - vårt löfte, Stockholm

Kost runt träning + träningspass inför Glädjeruset

Kost runt träning + träningspass inför Glädjeruset

Wednesday 18:00 (09 May)
God Assistans - vårt löfte, Stockholm

Föreläsning Team Nordmark + träningspass inför Glädjeruset

Föreläsning Team Nordmark + träningspass inför Glädjeruset

Tuesday 18:00 (21 August)
God Assistans - vårt löfte, Stockholm


Kårstämma 2018

Kårstämma 2018


When?

Start time: Sunday 16:00 (18 March)
End time: Sunday 17:00 (18 March)

Where?

Solna Sjöscouter
Järvstigen 18, Bergshamara

About

Välkommen till kårstämma söndag den 18 mars 2018!
Enligt stadgarna kallas härmed ALLA medlemmar i Solna Sjöscoutkår till kårstämma.

Plats: Parkleken (Järvstigen 17, bakom Bergshamraskolan)

Tid: Söndag den 18 mars 2018, kl 16.00-17.00.

Motioner: Skall vara inkomna till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.

Fika: Kåren bjuder på fika om Du anmäler dig till ordf Per Tetzell info@solnasjo.se senast den 13 mars.

Föredragningslista, bl a:
- Val av ordf och sekr för mötet.
- Föredragande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2017.
- Fastställande av balansräkningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
- Budget och medlemsavgift för 2018.
- Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer för 2018.
- Val av delegater till distriktsstämman 2018.

- Motioner och övriga frågor.

Välkommen till kårstämman!
Önskar Per Tetzell Kårordförande