Björklinge runt på cykel

Björklinge runt på cykel


When?

Start time: Sunday 07:00 (22 April)
End time: Sunday 13:00 (22 April)

About

Förutom att vara Upplands främsta fäste för råkor har Björklinge mycket annat att erbjuda i fågelväg. Vi träffas kl 07:00 vid badplatsen i södra änden av Långsjön. På vattenspegeln rastar stora antal skrattmåsar och bland dem kanske någon dvärgmås. Sjöorre, storlom och svarthakedopping är andra arter som kan dyka upp.

Vi trampar ett varv motsols runt sjön och ser vad vi kan hitta längs vägen. I sjöns norra ände, vid Djurgårdens naturreservat, dånar rördrommen och brun kärrhök patrullerar. Vi passerar även lokaler med chans på backsvala och svart rödstjärt.

Leder gör Jon Hessman. Total cykelsträcka ca 18 km.