Events around Sveriges Arkitekter

Marinarkeologen berättar: ”Dalarövraket”

Marinarkeologen berättar: ”Dalarövraket”

Wednesday 18:00 (25 April)
Historiska museet, Stockholm

Vikingar: Guidad visning för föräldralediga

Vikingar: Guidad visning för föräldralediga

Wednesday 11:30 (25 April)
Historiska museet, Stockholm

Mösspåtagningen 2018 - Josefina

Mösspåtagningen 2018 - Josefina

Friday 11:00 (27 April)
Josefina, Stockholm

VIP visning av Solglasögon, Maui Jim, Tom Ford, Etnia & Chloé

VIP visning av Solglasögon, Maui Jim, Tom Ford, Etnia & Chloé

Wednesday 15:00 (25 April)
Stockholms Synklinik AB, Stockholm

Manju Jois Teachers Training in Stockholm 2018

Manju Jois Teachers Training in Stockholm 2018

Wednesday 08:30 (08 August)
Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm

The Tallest Man on Earth | Stockholm

The Tallest Man on Earth | Stockholm

Saturday 19:00 (06 October)
Berwaldhallen, Stockholm

Embodied Yoga Practices for Teachers & Yogis with Julie Martin

Embodied Yoga Practices for Teachers & Yogis with Julie Martin

Wednesday 09:30 (08 August)
Yogayama Stockholm, Stockholm

Aktiv och stilla meditation med Josefine Bengtsson

Aktiv och stilla meditation med Josefine Bengtsson

Friday 17:00 (04 May)
Yogayama Stockholm, Stockholm


Årsmöte och inspirationsföreläsning med URBIO

Årsmöte och inspirationsföreläsning med URBIO


When?

Start time: Monday 18:00 (16 April)
End time: Monday 20:00 (16 April)

Where?

Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Stockholm

About

Nu är det dags för Stockholms Arkitektförenings årsmöte, dit vi välkomnar alla medlemmar!
Kvällen inleds med lite tilltugg och en inspirationsföreläsning av Mattias Gustafsson, grundare av URBIO. https://www.urbio.se
Under årsmötet meddelas bland annat valberedningens förslag till styrelse. Väl mött!

18:00 Föreläsning
18:30 Årsmöte

Dagordning för årsmötet

§1. Mötets öppnande.
§2. Mötets behöriga utlysande.
§3. Fastställande av röstlängd.
§4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
§5. Fastställande av dagordning.
§6. Val av justerare tillika rösträknare.
§7. Föredragning av föregående års verksamhets- och revisionsberättelser samt resultaträkning.
§8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiod.
§9. Val av lokalföreningens styrelse, se bifogat valberedningens förslag.
§10. Val av två verksamhetsrevisorer, se bifogat valberedningens förslag.
§11. Val av valberedning.
§12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötet avslutas.