Simrishamn events

May

Stickkafé

Stickkafé

Thursday 17:00 (03 May)
Simrishamns bibliotek, Simrishamn

Vattenexperiment

Vattenexperiment

Saturday 11:30 (05 May)
Simrishamns bibliotek, Simrishamn

Digitalt på bibblan! Legimus

Digitalt på bibblan! Legimus

Thursday 14:00 (17 May)
Simrishamns bibliotek, Simrishamn

Vandringshelg

Vandringshelg

Friday 08:00 (25 May)
Österlen, Simrishamn

July

Segla till Stralsund

Segla till Stralsund

Thursday 08:00 (26 July)
Simrishamn, Sweden, Simrishamn