Rimforsa events

Wednesday

Molly´s Game

Molly´s Game

Wednesday 19:00 (24 January)
Rimforsa BIO, Rimforsa

January

Maze Runner

Maze Runner

Sunday 18:30 (28 January)
Rimforsa BIO, Rimforsa

February

Premiärmingel i Fredrikas Kök

Premiärmingel i Fredrikas Kök

Friday 15:00 (02 February)
Rimforsa Strand, Rimforsa

Live: Askungen - Kungliga Operan

Live: Askungen - Kungliga Operan

Saturday 15:00 (03 February)
Rimforsa BIO, Rimforsa

May

Kosteräventyret

Kosteräventyret

Friday 16:00 (25 May)
VILD & LUGN, Rimforsa

Det lugnaste äventyret

Det lugnaste äventyret

Thursday 16:30 (31 May)
VILD & LUGN, Rimforsa